MH Maskinservice AB

Företaget startade år 1990 och arbetar med service & underhåll i bla industrin.
Vi har idag ca: 200 kunder som är återkommande.

Allt fler företag ger oss sitt förtroende inom el & mekaniska arbeten med fördelar
som större personlig service från vårt sammansvetsade gäng.

Vi har en bred kunskap både inom och utanför industrin som du snabbt kan få hjälp av.

Våra verksamhetsområden:

  • Elarbeten, larmanläggningar & datanät
  • Mekaniska arbeten & svetsarbeten
  • Portservice
  • Travers & telferarbeten
  • Transportsystem
  • Kapanläggningar
  • Installationer & reparationer i båtar mm
  • Fastighetsservice
Vi har samarbeten med företag inom närliggande branscher och kan även därmed också vara behjälpliga med snickerier, tapetsering & målning, rörläggeri och plattsättning.
Det gör att vi kan ta på oss hela entreprenader tillsammans med våra partners.

Miljöplan
Vår miljöplan grundar sig på att varje medarbetare vid varje tillfälle arbetar aktiv på att förbättra förhållandena när det gäller att tillförsäkra oss en ren miljö.

Vi tipsar våra kunder de miljövänligaste alternativen när det gäller val av produkter och material, som vi beställer från miljöcertifierade leverantörer/grossister om kunden så vill.

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt arbete genom att tillse att mängden avfall minskas. Returmaterial och emballage tillvaratages för deponering och återvinning.

Kontakta oss för att lösa även dina problem eller för att få information, reservdelar
eller att boka service & underhåll på din maskinpark.